De verhoging van uurloon(flex)arbeid per 1 juli

maakt omdenken doorslaggevend

 

 10 juli 2019


De loonkosten van arbeidskrachten zijn gestegen. De nieuwe Wet minimumloon (WML) is per 1 juli van kracht, net als de verhoging van het cao-loon voor de glastuinbouw 3,35%. Toch zijn er mogelijkheden om de totale arbeidskosten omlaag te brengen, zelfs als de uurlonen zijn gestegen.

De traditionele uitzendbureaus kunnen nauwelijks voldoen aan de vraag naar medewerkers.

Ondernemers zoeken naar oplossingen, maar hebben te maken met vaak ongrijpbare factoren als verloop, vervoer, huisvesting, verzuim, loonadministratie, communicatie, rendement en wet- en regelgeving. Arbeidskrachten zijn beter geïnformeerd dan een aantal jaren geleden en weten daardoor binnen welke sectoren er veel vraag is.

Te vaak hebben ervaren medewerkers al een baan binnen een andere sector. Vandaar onze visie: investeer in arbeidsvoorwaarden die toekomst-proof zijn. Die werken in uw bedrijf aantrekkelijk maken.

Wat bedoelen we met toekomst-proof?

Vanuit onze eigen ervaring hebben wij twee belangrijke uitgangspunten geformuleerd die belangrijk zijn voor tuinbouwbedrijven:

  • de laagste kosten per eenheid product zijn belangrijk, en dat zijn zelden de laagste uurtarieven en
  • werkervaring betaalt zich altijd terug.

 

Kortom investeer in ‘eerlijk duurt het langst’. Stop met jagen met peanuts en verwachten dat je veel meer dan een monkey vangt.

 

Waarom?

Er wordt flink aan mensen getrokken vanuit andere sectoren dan de tuinbouw. Daar is werk met meer aanzien en, nog belangrijker, met betere arbeidsvoorwaarden. In de tuinbouw blijven de minder ervaren en gemotiveerde medewerkers over. Dat leidt tot slechte kwaliteit van werk in het eerste functiejaar, terwijl het hoge verloop gewoon doorgaat.

 

Oplossing?
Custo heeft ervaring met het beheersbaar maken van de arbeidskosten.

Deze ervaring omvat inmiddels van advies, proces, machines, orderrouting tot en met het optimaliseren van het mensenwerk.

Onze huidige projecten bewijzen dat hogere uurtarieven kunnen bijdragen aan de laagste arbeidskosten per kilo of per plant. Bovendien laat de praktijk zien dat de arbeidskrachten met het hoogste uurtarief het minste vatbaar zijn voor verloop. Zij zien een betere beloning als een teken van vertrouwen en waardering.

Het verloop in deze groep is nagenoeg nihil, terwijl medewerkers in bijna alle eerstejaars groepen minimaal een keer wisselen.

De kosten per eenheid gaan vooral omlaag omdat ervaren mensen niet voortdurend hoeven te worden ingewerkt. Iedere keer inwerken van nieuwe mensen jaagt de kosten per eenheid omhoog.

 

Dit proces heeft tijd nodig.

Praktijkvoorbeelden laten positieve projectresultaten zien.

(financieel weekdoel vs. Realisatie van de week)

Deze positieve resultaten welke invloed hebben op de totale kosten van arbeid worden in de praktijk cases voor 117% positief ingebracht door 3e jaar of meer groep, 10% positief door de 2e jaars en -27% negatief door de 1e jaars.

 

Meer dan uurloon
Uurloon is belangrijk, maar er is meer nodig om tevreden werknemers te behouden. Naast de loonstrook zijn huisvesting en vervoer elementen die vanuit de basis goed geregeld moeten zijn. Zijn die factoren niet goed geregeld, dan zijn alle inspanningen voor niets. Werknemers geven dan vaak vage vertrekredenen op bij het uitzendbureau, maar in de praktijk zijn ze overgestapt naar een andere teler met betere voorwaarden. Zorg dus voor een goed fundament onder uw arbeidsbeleid.

 

Wat kan Custo doen?

Laat ons helpen uw arbeidskosten in beeld te brengen en omlaag te brengen.

Verder maken wij graag uw fundament zichtbaar. Dat doen we bijvoorbeeld met een medewerkers(on)tevredenheidsonderzoek. Met de resultaten van dit onderzoek kunt u problemen vroegtijdig herkennen op tijd uw beleid aanpassen.

 

Vraag naar de voorwaarden voor ons digitale (anonieme) onderzoek. Of kies voor een procesanalyse van uw arbeidssituatie via info@custo-advies.nl.

 

© Custo Willem Verwoerd, Onderzoek & Advies

                                                                    
                                                                                    mail voor meer informatie >>

 

Custo & Partners | Kerkstraat 2 | 2295 LG  Kwintsheul

Willem Verwoerd 0641514033 | Maaike Vreeswijk 0621287479

 

Adviseurs in bedrijfsoptimalisaties

Afmelden    Ongewenst